sunnuntaina, huhtikuuta 13, 2008

Innovaatioiden kaupallistaminen oppimisprosessina

Innovaation kaupallistaminen oppimisprosessina: Kokeile ja opi (probe and learn)
-lähestymistavassa innovaation liiketoimintalogiikka ja liittyminen liiketoimintaympäristöön
on tuntematon (Lynn, Morone, and Paulson, 1996; O’Connor, 1998; O’Connor and Veryzer, 2001).

Näinhän tuo menee. Tein äsken päätöksen videoprojektista. Julkaisin sen Jaikussa ja Powncessa. Hanke on julkinen. Kopioin käsitteellisellä tasolla Seesmiciä, mutta muutoin on kyse aivan erilaisesta hankkeesta. Hyödynnän verkkoa paikkana, jossa voi tehdä juttuja. Sovellan käytössäni olevia lukuisia kanavia. Nämä kanavat ovat vuorovaikutuksessa toisiinsa ja tavoittavat erilaisia ihmisiä (kohderyhmiä), joten pystyn esittämään erilaisia painotuksia.

Yrityksen ja erehdyksen kautta liiketoimintalogiikka hahmottuu ja ainakin alkuperäisen innovaation jälkeiset muunnelmat menestyvät. Kokeile ja opi -lähestymistapa sopii radikaaleille innovaatioille, joiden arvonluomislogiikka poikkeaa olennaisesti substituuteista.

Teemme radikaalisti uutta juttua. Näissä integroituu kymmenien vuosien kokemus.

Innovaation verkostoperustainen kaupallistaminen: Verkostoperustaisessa kaupallistamisessa
arvoketju on jaettu osaamisalueittain niin, että verkoston kehittäjät ja kaupallistajat
ovat eri yrityksiä (Mitchell and Singh, 1996). Ratkaisun etuna on osaamisen kasvattaminen keskitetysti omalla pätevyysalueella. Yritykset, jotka myöhemmin haluavat kasvaa, joutuvat liittämään kaupallistamisresurssit yritykseen esimerkiksi rekrytoinnin tai yritysoston kautta.

Mielenkiintoisena yksityiskohtana tänään, miten tuulivoimalahanke hakee itselleen rahoitusta.

Liiketoimintalogiikkaperustainen kaupallistaminen: Innovaation liiketoimintalogiikkaperustainen
kaupallistaminen asettaa tavoitteeksi innovaation liiketaloudellisen vaikutuksen maksimoinnin. Kysymys ei ole pelkästään taloudellisesta tuloksesta, vaan yrityksen strategisen asemaan vaikuttamisesta innovaation avulla (esim. Kim and Mauborgne, 1997). Aina ei ole optimaalisinta lyhytjänteinen voiton maksimointi.

Pienet yritykset ja uudet hankkeet voivat sitä paremmin, mitä nopeammin tulosta pystytään tekemään.
Lähetä kommentti