tiistaina, huhtikuuta 29, 2008

Rakentamisen laskun heijastukset sahojen toimintaan

Asuntohintoja uhkaa neljänneksen lasku Britanniassa mikäli rahoitusmarkkinoiden vaikeudet ja niiden aiheuttama luottolama jatkuvat.

Rakentaminen on ollut vilkasta Espanjassa, Baltian maissa ja Britanniassa. Uusimmat uutiset Brittein saarilta kertovat vaikeutuvasta kehityskierteestä, jolla on käytännön vaikutuksia mm. suomalaiseen sahateollisuuteen ja rakennusaineteollisuuteen.
  • Britannian asuntohinnat saattavat alentua neljänneksellä ensi vuoden (2009) loppuun mennessä
Suomalaisen metsäteollisuuden tuotanto laski ja tulokset heikkenivät alkuvuonna. Eniten vaikeuksia oli sahateollisuudessa, jossa tuotanto laski tammi-maaliskuussa eli kolmen kuukauden aikana peräti neljänneksen.
  • Asuntohintojen laskua tulisi tänä vuonna 10 prosenttia ja vuonna 2009 15 prosenttia
Sahojemme ongelmat alkoivat jo kesällä 2007, kun rakentaminen Yhdysvalloissa hyytyi ja Keski-Eurooppaan syntyi ylitarjontaa. Noususuhdanne meni metsäteollisuudessa ohi lähes huomaamatta, eikä parempaa ole luvassa.

Brittiläiset markkinatutkijat arvelevat intojen laskun uhkavan kaikkia paitsi aivan halutuimpien alueiden asuntoja.
  1. Kiinteistövälittäjien mukaan asuntojen myyntiajat ovat pidentyneet vuoden takaisesta vajaasta kuudesta viikosta yhdeksään.

  2. Toteutuneet kauppahinnat ovat keskimäärin 93 prosenttia pyydetyistä hinnoista. Asuntohintojen hinnat ovat laskeneet huhtikuussa 2008 jo seitsemättä perättäistä kuukautta.

  3. Hinnat ovat prosentin alempana kuin vuosi sitten.
Lainansaannin helpottuminen rajoittaisi hintojen laskua selvästi. Helpompi luotonsaanti tukisi hintoja ja pitäisi vuoden 2008 laskun neljässä ja vuonna 2009 kahdessa prosentissa. Mikäli asuntolainojen saatavuus ei parane pian, seuraukset voivat olla vakavat koko taloudelle. Talouden hidastumisen heikentämä työmarkkina voimistaa hintojen laskua entisestään.

Britannia on ollut sahateollisuudellemme tärkeä markkina-alue. Siellä törmäämme tietenkin nopeimmin pohjoisamerikkalaisten sahureiden kilpailuun. Ylituotantoa yritetään rahdata Atlantin yli ja markkinoita vallataan alemmilla hinnoilla.

Millaisista määristä puhutaan? Katsotaan tilastoja:

"Sahatavaran vienti on kasvanut tuotannon suhteessa", kertoi Metsäteollisuus ry 2006. Vuonna 2006 mäntysahatavaraa vietiin 3,5 milj. m3, kuusisahatavaraa 3,3 milj.m3 ja höylätavaraa 1,0 milj.m3. Yhteensä vienti kasvoi 0,3%.

Raahen sataman tiedotteessa 16.1.2008 kerrotaan

Sahatavaran vienti kasvoi noin kymmenen prosenttia viennin kokonaismäärän ollessa 136 600 m3. Eniten sahatavaraa vietiin Kreikkaan ja Brittein saarille. Tämän mukaan Raahesta virtaa vielä mukavasti tuotteita Eurooppaan.

Katsotaan kehitystä tarkemmin. Raahen sahatavaran viennin volyymi on alhainen. Vuosi 2007 oli Raahen satamassa kiivaan kasvun ja toiminnan aikaa. Vuoden mittaan satamassa valmistauduttiin syväsatamahankkeen käynnistämiseen ja kehitettiin samalla muita satamapalveluja. Eniten sieltä vietiin Rautaruukin tuotteita.

Loviisassa on paljon suurempi sahatavaran vientisatama

Loviisan satamaan johti 8,5 m:n väylä, joka oli valmistunut vuonna 1984. Väylän pituus on noin 15 km. Loviisan sataman kuljetusmäärä vuonna 2004 oli 1,1 milj. tonnia. Satama palvelee pääosin mekaanista puunjalostusteollisuutta sekä kivihiili- ja viljakuljetuksia. Sahatavaran viennissä satama on ollut neljän suurimman joukossa. Vuonna 2004 sahatavaran vienti oli noin puoli milj. tonnia.
Mekaanisen metsäteollisuuden vienti jäi selvästi viime vuoden (2007) tammikuun vientiä vähäisemmäksi: sahatavaran vienti supistui 16 % ja puutuotteiden vienti seitsemän prosenttia.
Lähetä kommentti