torstaina, huhtikuuta 14, 2011

Otava Opiston Pajassa Mobiiliohjauksesta

maj11_2010 116 Otava Opistossa @lilisusan Mobiiliohjaus herätti minussa välittömästi sovelluksen teollisuuden projektien hallinnassa.

Operaation johtaminen tapahtuu "lennonjohdosta", jossa suurkuvamonitoreista nähdään meneillään olevien projektien tilanne (timeline, kriittiset polut) ja miten eri logistiset vaiheet etenevät kohteeseen (sodanjohtometafora: operaatio, target).

Kentällä toimivilla on älykännykät, jotka vastaanottavat digitaalisia ohjeita (command control) ja sieltä (kohteesta) välitetään tietoja (intelligence) onnistumisista, projektin vaiheista ja ongelmista lennonjohtoon (operations room, johtokeskus).

Viestitulvan välttämiseksi mobiiliviestintä on strukturoitua, jotta aika ei kulu tiedon hakuun ja selaamiseen pienillä päätelaitteilla kenttätilanteissa.

Operaation johtokeskuksen takahuoneessa (back-office) toimivat analyytikot arvioivat tietovirtaa (flow) ja taustoittavat uusilla löydöillä ja tiedonmurusilla (oppiva organisaatio).

Teollisessa projektissa tietovirta ei ole jatkuvaa. Mutta operaation johtokeskuksesta operaation johtajat ovat vuorovaikutuksessa useitten samanaikaisten projektien kanssa.

  • osaamisen siirron dynaaminen hallinta tehostaa projektin ohjausta
  • online ongelmanratkaisu vähentää odotusaikoja
  • nopeuden lisääminen, luppoaikojen välttäminen, lyhentää läpimenoaikoja
  • virheiden välttäminen tai nopea paikallistaminen: parasta heti alusta alkaen
  • kuvilla ja videoilla ajankohtaistietoa kohteesta tarpeen mukaisesti
Lähetä kommentti