lauantaina, huhtikuuta 27, 2013

8T-analyysityökalu yrityksen perustajalle

8T = Tieto, Tunne, Tahto, Taito, Toiminta, Tavoite, Tarve, Teho

Tee avoin ja rehellinen arvio uuden yrityksen tai hankkeen onnistumisen mahdollisuuksista 8T-työkalua käyttäen.

Projektin nimi:_____________________________________

Investointi: _______________________________________

Organisaatio: ______________________________________

Yhtiömuoto: _______________________________________

Avaintoimijat: ______________________________________

SWOT: ___________________________________________

 

Tieto

 • mitä tiedän toimialasta tai hankkeen haasteista?
 • millaisia erityistietoja uusi hanke vaatii?
 • vahvuudet ja heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat?

Tunne

 • millainen tunnesuhde minulla on toimialaan?
 • pystyynkö ja jaksanko tehdä tätä työtä vuosia tai vuosikymmeniä
 • millaisia voimavaroja uusi hanke vapauttaa minussa ja tiimissäni?

Tahto

 • haluanko / haluammeko tehdä tätä?
 • riittääkö minussa ja meissä virtaa ja voimaa eteen tulevien vaikeuksien voittamiseen?
 • jaksanko, haluanko, pystynkö?
 • löytyykö perheestä, yhteisöistä, tiimistä vääntöä?

Taito

 • hallitsenko tulevan toimialani arkiset asiat?
 • millaista osaamista tarvitsen ulkoa?
 • kenet pyydän kumppaniksi?
 • millaisella verkostolla operaation vaatimuksiin pystytään vastaamaan?

Toiminta

 • tulos syntyy tekemällä, onko minusta tekijäksi?
 • olenko riittävän pitkäjänteinen?
 • löytyykö minusta turnauskestävyyttä?
 • onko organisaatiolla riittävästi alkupääomaa käynnistysvaiheeseen?
 • miten hallitsemme ja rahoitamme kasvun?
 • toimitilat, työvälineet, toimintatavat ja –kulttuuri
 • verkossa, Internetissä, sosiaalisessa mediassa…

Tavoite

 • onko minulla / meillä selkeä kuva lyhyen aikavälin tavoitteista?
 • ovatko tavoitteeni realistisia?
 • miten kristallinkirkkaasti näemme ja ymmärrämme tavoitteen  ja osatavoitteet?
 • miten nopeasti pystyn muuttamaan tavoitehorisonttia?
 • paikallinen, alueellinen, kansallinen, eurooppalainen, kansainvälinen

Tarve

 • kuka tarvitsee?
 • moniko tarvitsee?
 • miten kauan palvelua tai tuotetta tarvitaan?
 • millaisella ansaintalogiikalla tarvitsijoita palvellaan?
 • pystynkö organisaatiomme tavoittamaan ja palvelemaan heitä?
 • miten nopeasti pystymme uudistumaan ja suuntaamaan tarvetta  uusille alueille?

Teho

 • onko organisaatiossamme riittävästi vääntöä?
 • pystymmekö etenemään “ryysyistä rikkauksiin” riittävällä nopeudella?
 • onko hankkeen kuorma riittävän kevyt suhteessa toimintaa pyörittävään moottoriin?

Kehitimme alkuperäisen 3T-mallin Irja Kallion kanssa 1987.

Vuoden 2010 jälkeen mallia on kehitetty verkossa lukuisten asiantuntijoiden toimesta. Ensin tuli 5T, 6T ja nyt 8T.

Avaa Word tai kirjoita ruutuvihkoon pääotsikoiden alle omia arvioita ja näkemyksiä. Voimme yhdessä arvioida lähtötietoja workshopin yhteydessä.

Olemme myös soveltaneet 8T:tä osallistavana sosiodraamana, jolloin esimerkiksi työryhmän jäsenille annetaan ROOLI, jossa yksi edusta tietoa, tunnetta… tehoa ja tarkkailijat kirjaavat havainnot paperille tai fläppitaululle.

Ei kommentteja: