maanantaina, toukokuuta 13, 2013

Tutkimus ja tuotekehitys

Tutkimus ja tuotekehitys


Pk-yrityksille myönnetään rahoitusta 70 % hankkeelle hyväksyttävistä kustannuksista, kuitenkin enintään 13 400 euroa. Tätä suurempiin hankkeisiin sovelletaan Tekesin normaalia hakemus- ja käsittelyprosessia sekä rahoitusperiaatteita.

Hankkeelle hyväksyttäviä kustannuksia voivat olla hakijan ulkopuoliselta taholta tilaamat ostopalvelut (ilman arvonlisäveroa) tai vastaavat asiantuntijatyöt sekä omat, tähän työhön osallistumisen aiheuttamat kustannukset (välittömät palkat, henkilösivukustannukset, matkat). Palkkoihin liittyviä yleiskustannuksia ei hyväksytä.
Valmistelurahoituksella voidaan tehdä seuraavanlaisia lyhytkestoisia selvityksiä, jotka sisältävät merkittävästi ulkopuolisilta asiantuntijoilta hankittavia ostopalveluja:

  • teknologiastrategiat
  • liiketoimintasuunnitelmat
  • markkina-analyysit
  • kilpailijaselvitykset
  • juridiikkaselvitykset
  • tuotekehityssuunnitelmien tarkennukset
  • arviointiselvitykset teknologian mahdollisuuksista
  • kansainvälisen t&k-yhteistyön valmistelu.

Ei kommentteja: