torstaina, elokuuta 08, 2013

Korporaatioiden ja yritysten ennakointitoiminta: Igor Ansoffin vaikutus strategiseen suunnittelun ja ennakointitoiminnan kehitykseen | Foresight.fi

Korporaatioiden ja yritysten ennakointitoiminta: Igor Ansoffin vaikutus strategiseen suunnittelun ja ennakointitoiminnan kehitykseen | Foresight.fi

Turbulenssia

Voidaan perustellusti esittää, että Igor Ansoff aloitti corporate foresight –tutkimuksen kehitystyön, vaikka vielä 1960- ja 1970-luvuilla tätä käsitettä ei vielä laajasti käytettykään.

Esimerkiksi Ansoffin kehittämän viiden turbulenssitason malli on varsin nerokas ennakointityökalu, jota voi ja kannattaa soveltaa korporaatioiden ennakoinnissa, jos yrityksen päätöksenteossa halutaan olla johdonmukaisia.
 
Ansoffin suosittelema korporaatioiden päätöksentekomalli perustuu paljolti Alfred Chandlerin kehittämiin ajatusmalleihin. Arvioisin, että Ansoffin viiden tason turbulenssimallin suosio tulee vain lisääntymään kun globalisaatio ja hyperkilpailu etenevät maailman taloudessa.

Jos Suomessa yritysten vientimenestystä ja liiketoimintaosaamista halutaan kehittää, monet Ansoffin perusideat ovat edelleen käyttökelpoisia. Eittämättä korkeimman tason turbulenssiin olisi pystyttävä vastaamaan myös Suomalaisissa yrityksissä.

Valitettavan harvat julkisen sektorin ennakoijat ovat edes tietoisia näistä korporaatioiden käyttämistä ennakointi- ja strategiamalleista. Suomessakin jotkut asiantuntijat jopa väittävät strategisen johtamisen olevan kuollut.

Valitettavan usein kyse on siitä, etteivät nämä asiantuntijat edes tunne uusimpia strategisen kirjallisuuden menetelmiä.


Ei kommentteja: