Villages

Digital Villages on alue- ja yhteisökehityksen konsepti, jonka muovaaminen käynnistyi vuosituhannen taitteessa ja rihmastoja löytyy suomalaisten teknologiakylien syntyajoilta, kuten vanhojen teollisuus- ja ruukkialueiden transformaatiosta.

Sosiaalisen median kokeilut ja käytäntöönviemiset ovat olleet useita vuosia mietintämyssyssä: #innovaatiojuna ja lukuisat muut johdannaiset rohkaisevat aktivisteja hanketyön syventämiseen.

Laajennamme kanavakuvausta sitä mukaan, kun Digital Villages tulee tutuksi ja uusia ideoita syntyy.
Työkaluksi on tarjolla valmis http://www.digitalvillages.net nettisivusto, jossa vapaana 40 sähköpostiosoitetta ISKUJOUKON operatiiviseen käyttöön (Sivusto uusittava missiota vastaavaksi: ketkä lähtevät html-talkoisiin?).

Kehittämme hyperpaikallisuuteen pureutuvan operaatiokeskuksen, joka toimillaan tukee oppivien kylien syntyä, energiaintensiivisten älykiinteistöjen kasvua, huomisen oivallussoluja ja #mikroduuni ympäristöjä.

Tavoitteena on yrityksen tai yhdistyksen perustaminen, joka olisi rahoitus- ja oikeustoimikelpoinen.
  1. Mitä mieltä olette? 
  2. Mihin suuntaan Digital Villages yhteisöklusteria kehitetään? 
  3. Ehdottakaa konkreettisia toimenpiteitä kehityksen vauhdittamiseksi
Digital Villages seuraa tässä blogissa pääkaupunkiseudulla mm Jätkäsaareen Low2No kehitystä.

Voisimmeko sieltä "vallata" itsellemme mikroduunikeskuksen ja osallistua sekä kansallisiin ja kansainvälisiin osaamisviennin mikro- ja makro-operaatioihin?