maanantaina, marraskuuta 12, 2007

Innovoi ja elämä jatkuu

Innovaatiokyvyn ja tuottavuuden suhdetta on tutkittu. Yritykset ja organisaatiot kykenevät parantamaan huomattavasti tuottavuuttaan ja kehittämällä omia innovointiprosessejaan.

Parhailla yrityksillä tuotekehitysprosessien läpimenoaika voi lyhetä 25 prosenttia, tuotekustannukset alentua 18 prosenttia ja teknisten muutosten totuusajat voivat lyhetä jopa 75 prosenttia.

Toimialojen väliset erot ovat huomattavia. Kärjessä ovat elektroniikkateollisuuden yritykset.

Yrityksen tuottavuus riippuu monilla toimialoilla suoraan yritysten innovointikyvystä, ja parhaat innovoijat ja paras tuottavuus löytyvät erittäin kilpailluilta toimialoilta. Toimialojen väliset erot ovat suuret. Suurimmat haasteet ovat julkisella sektorilla.

Innovaatio on pelkistetysti sitä, että kykenee näkemään asiakkaiden tarpeet ja löytämään niiden tyydyttämiseksi parhaat ja kustannustehokkaimmat keinot yhteistoiminnassa muiden yritysten ja asiakkaiden kanssa.

Esimerkki tavoitteesta:

  1. Haemme innovatiivisuuden kautta parempaa yhteistyötä ja parempia asiakkuuksien malleja.

  2. Julkisella sektorilla on päästävä eroon mallista, joka perustuu pelkästään tilaukseen, toimitukseen ja laskutukseen.

  3. Kilpailuttaminen, yhteistoiminta ja verkottuminen laskevat suoraan esimerkiksi valvonta- ja muita transaktiokustannuksia.

  4. Voimme valita painopisteeksi asiakaskeskeisyyden, jonka vuoksi pitää asettaa tavoitteita myös yhteistyölle asiakkaiden kanssa.

  5. Emme myy vain yhtä tuotetta vaan pitkän elinkaaren palvelukokonaisuuksia asiakkaille.

  6. Asiakkaamme edellyttävät yhä enemmän kumppanuuspohjaisia toimintamalleja esimerkiksi teollisuudessa ja rakennushankkeissa.

  7. Suuriin kohteisiin emme mene yksin vaan yhdessä muiden toimittajien ja kilpailijoiden kanssa.

  8. Myynnin johtamisessa on huomioitava, että kenttämyyjät ovat avainasemassa yrityksen innovatiivisuuden ja tuottavuuden parantamisessa.Lähetä kommentti