tiistaina, toukokuuta 06, 2008

Ikääntyminen ja asuminen

Stakes edistää hyvinvointia ja terveyttä sekä toimii laadukkaiden ja tuloksellisten sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaamiseksi koko väestölle yhtäläisin perustein. Tässä tarkoituksessa se tuottaa ja välittää sosiaali- ja terveysalan tietoa ja osaamista päättäjille ja alan toimijoille.

Tämä sopii mainiosti tämän päivän asumisen teemaan.

Stakestieto-tulosalueen Sosiaali- ja terveysalan tietoyhteiskuntayksikön tehtävänä on tutkimus-, kehittämis- ja asiantuntijatyö sosiaali- ja terveysalan tietoyhteiskuntakysymyksissä.

Pitää tutkia tarkemmin.

Sosiaaliportti.fi on sosiaalialan vuorovaikutteinen verkkopalvelu. Palvelu kokoaa ja välittää monipuolisesti sosiaalialan verkkotietoa, lisää alan toimijoiden näkyvyyttä sekä tarjoaa ammattilaisille paikan verkostoitumiseen. Sosiaaliportin toiminnasta ja kehittämisestä vastaa päätoimittaja yhdessä toimituksen kanssa. Sosiaaliportti on vakiintunut osa Stakesin toimintaa.
Lähetä kommentti