lauantaina, helmikuuta 23, 2008

Puurakentamisen osaamista Venäjälle

Suomen hallituksilla on yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa ollut mittavaa puun mekaanisen jalostuksen, puutuotteiden käytön ja viennin edistämistoimintaa vuodesta 1994 lähtien.

  • Ajankohtainen tutkimus Joensuusta
  • VENÄJÄ SUOMEN PUURAKENNUSTEOLLISUUDEN
    MAHDOLLISUUTENA METSÄ- JA PUUTEKNOLOGIAN PRO GRADU
  • JUHANI MARTTILA

Suuret markkinat häämöttävät rajan takana. Pietarin asuntokanta on yhtä suuri kuin Suomen, peruskorjaamista riittää vuosikymmeniksi ja keskiluokka suosii uudisrakentamisessa omakotiasumista. Suomalaista puurakentamista ja elämäntyyliä ei voi viedä sellaisenaan. Meidän tulee kuunnella kuluttajien tarpeita, on opittava, miten kaavoitus, rakentaminen ja lupamenettely etenee.

Yhteisillä kansallisilla (Suomi) kehittämishankkeilla puutuoteteollisuuden tuotannon arvo on kaksinkertaistunut ja puutuotteiden kotimainen kulutus on kääntynyt selvään kasvuun. Kansainvälisen kilpailun lisääntyminen vaatii kuitenkin edelleen tämän teollisuuden kilpailukyvyn parantamista.

Suomessa on hyvät luontaiset edellytykset puun hyödyntämiseen ja metsät ovat merkittävä osa kansallisvarallisuuttamme. Puurakentamisen edistämiselle on ekologisuuden, työllisyyden, pienen ja keskisuuren yritystoiminnan ja tasapainoisemman aluekehityksen näkökulmasta vankat perusteet.

Nämä argumentit toimivat myös valistuneiden kuluttajien keskuudessa Pietarissa ja Moskovassa. Puurakentamisen kasvun mahdollisuudet ovat Venäjällä melkoiset. Riittäkö meillä malttia ja kanttia tarttua tilaisuuteen?

Ekologisesta näkökulmasta puurakentaminen ja sellaisten pientaloalueiden, jotka eheyttävät yhdyskuntarakennetta, aluerakentaminen edustavat kestävää luonnonvarojen käyttöä. Tämä merkitys tulee lisääntymään osana ilmastonmuutoksen hidastamiseen tähtääviä toimenpiteitä. Elinkaari- ja ympäristöosaamista painotetaan myös Rakennuspoliittisessa ohjelmassa.

Raaka-aineiden suoravientiä Venäjälle pitäisi kehittää erikoiskomponenttien suuntaan, koska perusrakentamisen kakkosneloset, runko- ja kattotuolit tuotetaan lähellä uusia asuinalueita. Parhaat uusien tehtaiden paikat ovat nyt Pietarin ja Moskovan liepeillä.

Venäjälle on myös vietävä puurakentamisen osaamista, koska puu ei ollut Neuvostoliitossa korkeassa kurssissa. Asenteet muuttuvat hitaasti puuta suosiviksi, mutta osaamisen siirtotyötä tarvitaan paljon. Parhaimmat ratkaisut syntyvät suunnittelijoiden, tehtailijoiden, raaka-ainetuottajien, kaavoittajien, aluekehittäjien, rahoittajien ja asuntokauppiaiden välisessä yhteistyössä.

Puurakentamisen edistämisohjelman asuntopoliittisena tavoitteena on huolehtia Suomessa kohtuuhintaisten ja asumistarpeita vastaavan asuntotuotannon riittävyydestä.

Samat perustavoitteet toimivat tietenkin myös Venäjällä, mutta sovitustyötä tarvitaan. Talomallejamme ei kannata edes yrittää myydä yks-yhteen suomalaisista katalogeista kopioiden. Yksin ja ilman kumppaneita Venäjälle ei kannata lähteä hortoilemaan, jollei ole kulttuurishokin tarpeessa.
Lähetä kommentti