lauantaina, huhtikuuta 16, 2011

5T Modernia Ongelmanratkaisua

august31_2010 013 Konstruktivistit korostavat oppilaan aikaisempien tietorakenteiden merkitystä oppimisessa.

Oppiminen ei tapahdu pelkästään kuulemalla, näkemällä tai tuntemalla vaan yksilön kehityksen ja kokemuksen pohjalta kehittyneiden ajattelurakenteiden avulla.

Ihmisjärki voi tutkia vain omien kokemustensa maailmaa, eikä suoraan objektiivista todellisuutta.

Oppiminen on tiedon rakentamista, konstruoimista syklisenä prosessina, joka on oppilaan itse tehtävä.

 • Oppilas muuttaa tai kehittää käsityksiään ympäristöstään rakentamalla uusia käsityksiä (tietoa)

Tästä seuraa, että kuulemamme, näkemämme tai tuntemamme ei ole ulkopuolinen todellisuus sellaisenaan vaan joukko muodostamiamme kuvia ja käsityksiä siitä. Näin tieto nähdään sisäisenä toimintanamme ja informaatio osana ulkoista maailmaamme.

Oppilas rakentaa itse oman subjektiivisen todellisuutensa ja omat teoriansa (5T = tieto tunne tahto tavoite toiminta).

 • Visual (näkee ja näyttää)
 • Radio (kuuntelee, kertoo)
 • Vuorovaikutuksessa syntyy uutta tietoa
 • Tunteet ovat koko ajan mukana vaikuttamassa ja ohjaamassa (hyvä ilmapiiri)
 • Oppimista vahvistaa monipuolinen sosiaalinen vuorovaikutus oppilaiden ja opettajan välillä

Oppilas konstruoi käsityksensä tapahtumista ja ilmiöistä omien kokemustensa ja aikaisemmin konstruoimiensa mallien perusteella. Selitysmallien avulla oppilaan kokemuksista tulee mielekkäitä.

Subjektiivisista kokemuksista muodostuu objektiivista tietoa sosiaalisen vuorovaikutuksen kautta, jolloin oppilas vertaa omia käsityksiään muiden kokemuksiin.

 • Ennakkokäsitykset ja aikaisemmat kokemukset oppimisen kohteesta tai ratkaistavasta ongelmasta
 • Informaation ja tiedon luonne sekä asiayhteys, jossa oppiminen tapahtuu
 • Opettajan tehtävänä on järjestää sellainen ympäristö, että oppilaan on mahdollista tarkastella aikaisempia kokemuksia ja tietoja
 • Oppimisen osapuolet ovat aktiivisia tiedon prosessoijia
 • Uutta tietoa käsitellään mahdollisimman aidossa ja mielekkäässä asiayhteydessä

Se mitä opitaan riippuu ratkaisevasti oppimisympäristöstä, tiedon luonteesta ja oppilaan aikaisemmista tiedoista. Oppilaan olemassa olevien tietojen ja uuden tiedon välinen linkki on se tekijä, joka tekee oppimisesta oppilaan kannalta mielekkäämmän.

Oppiminen on perusluonteeltaan aktiivista rakentamista, tietojen rakentamista ja uudelleenmuotoilua.

Ei kommentteja: